លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap

លេខកូដយោង 6528568

250 $

46ម៉ឺន ចរចា ទំហំដីសរុប 1834 ម៉ែត្រការ៉េ

46ម៉ឺន ចរចា ទំហំដីសរុប 1834 ម៉ែត្រការ៉េ
រូបរាងដី 34m x 54 ម៉ែត្រ
ផ្លូវបេតុងទំហំ ១២ ម៉ែត្រ
មានផ្លូវចំហៀងនិងផ្លូវខាងក្រោយទំហំ 6ម៉ែត្រ
ទីតាំង ស្ថិតនៅលើផ្លូវបេតុងសាលាសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង 6528568

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.