លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-509

4 បន្ទប់

250.000 $

ផ្ទះលក់ ឬជួល/ House for Sale or Rent

ផ្ទះលក់ ឬជួល/ House for Sale or Rent
ផ្ទះមាន 4 បន្ទប់គេង, បន្ទប់ទឹក 5, កន្លែងទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ, និងផ្ទះបាយ
ដីទំហំ 8ម x 30ម
ផ្ទះទំហំ 6ម x 12ម
តម្លៃលក់ $ 250000(ចរចា)
តម្លៃជួល $ 450(ចរចា)
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ចុះពីផ្លូវបេតុងប្រហែល 30ម៉ែត្រ
There are 4 bedrooms, 5 bathrooms, Large living room and Kitchen
Land size: 8m x 30m
House size: 6m x 12 m
Sale price: $ 250000 (negotiate)
Rental Price: $ 450 (negotiate)
Located at Svay Dankum, Siem Reap. Get off from concrete road about 30meters.
HFS-509
Any further information, please kindly contact us through:
Number: + 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: + 615 Cellcard/+ Smart
Facebook page: https://facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-509
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.