លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap

លេខកូដយោង 6372538

150.000 $

ដីលក់ 150000$ ដីទំហំ 365 ម៉ែត្រការ៉េ

ដីលក់ 150000$ ដីទំហំ 365 ម៉ែត្រការ៉េ
មានផ្ទះមានបន្ទប់ 4គេង
ប្លង់រឹង
ផ្លូវបេតុង 8 ម៉ែត្រ
ជិតផ្លូវ 60ម៉ែត្រ
ទីតាំង សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប
#ផ្លូវបេតុង #ភូមិចុងកៅស៊ូ #សង្កាត់ស្លក្រាម

សង្ខេប

  • លេខយោង 6372538

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.