លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap
លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap

លក់ សណ្ឋាគារ
Siem Reap

លេខកូដយោង 6369352

1.600.000 $

Boutique hotel on sales

Boutique hotel on sales
បន្ទប់គេង 36 និង បន្ទប់ទឹក 38
ភោជនីយដ្ឋាន
កន្លែងទទូលភ្ញៀវ
អាងហែលទឺក
ប្លង់រឹង
ទំហំដី 751ម៉ែត្រការ៉េ
ទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ
36 Bedrooms and 38 Bathrooms
Restaurant
Bar
Fully furnished
Swimming pool
Hard Title
Land area 751sqm
Located in Svay DangKum
Asking $1600,000 Negotiate
#hotel #boutique #resort #Spa #hotelforsale #Hotelforrent #Siemreaphotel #boutiqueforsale

សង្ខេប

  • លេខយោង 6369352

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.