ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFR-262

2 បន្ទប់

450 $ / ខែ

ផ្ទះជួលតម្លៃ$450ក្នុងមួយខែ ស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើក

លេខកូដID: HFR-262
ផ្ទះឯកជនសម្រាប់ជួល មាន2បន្ទប់គេង បន្ទប់ទឹក ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ គ្រឿងសង្ហាររឹម ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក កង្ហារពិដាន ទូរសម្លៀកបំពាក់ ទូរដាក់សម្ភារៈផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ ឧបករណ៍បឺតផ្សេងក្នុងផ្ទះបាយ មានទីធ្លាទូលាយ របងសុវត្ថិភាព និងជាទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់
ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំ $450
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-262
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.