ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង CMFR-512

1200 m²

2.000 $ / ខែ

ដីសម្រាប់ជួល / Land for RENT 2000$ per month

ដីមានទំហំ 24ម x 50ម
អគារទំហំ 18ម x 35ម
តម្លៃជួល៖ $2000/មួយខែ(ចរចា)
ទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-512
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.