ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Kouk Chak

លេខកូដយោង HFR-528

2 បន្ទប់

500 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $500/មួយខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $500/មួយខែ
2 bedrooms House for Rent in Siem Reap City $500/month
មាន2បន្ទប់គេង បន្ទប់់ទឹក3 ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ ទីធ្លាទូលាយ និងមានសួនច្បារខាងមុខផ្ទះ។ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ត្រឹមតែ5នាទីពីផ្សារក្រលាញ់

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-528
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.