2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Kouk Chak

លេខកូដយោង HFR-528

2 បន្ទប់

350 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $350/មួយខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួល ស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប $350/មួយខែ
2 bedrooms House for Rent in Siem Reap City $350/month
មាន2បន្ទប់គេង បន្ទប់់ទឹក3 ផ្ទះបាយ កន្លែងទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ ទីធ្លាទូលាយ និងមានសួនច្បារខាងមុខផ្ទះ។ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ត្រឹមតែ5នាទីពីផ្សារក្រលាញ់

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-528
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់