ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFR-426

2 បន្ទប់

300 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួលស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើក នៅជិតសាលារៀនសាំងហ្គាពួ

ផ្ទះលក្ខណៈឯកជនដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាកការស្នាក់នៅជាគ្រួសារមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាតសាលាកំរើកមាន2បន្ទប់គេងស្អាតៗ (មានបន្ទប់ជាន់លើ1ជាន់ក្រោម1) រួមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងបន្ទប់ទឹក កន្លែងទទួលភ្ញៀវមួយ ផ្ទះបាយមួយ ទីធ្លាសម្រាប់ចតធំទួលាយ ទីតាំងល្អ ស្ងប់ស្ងាត់ សុវត្ថិភាព មានរបងចាក់សោររឹងមាំ និងតម្លៃសមរម្យ
ក្នុងផ្ទះទាំងមូលរួមមាន៖
-ម៉ាស៊ីនត្រជាក់2 ទូរទស្សន៍ កង្ហារ ទូរទឹកកក គ្រែ ពូក
-សាឡុង តុកៅអីសម្រាប់ញ៉ាំអាហារ ទូរសម្ភារៈ
-អគ្គិសនីគិតតាមតម្លៃរដ្ឋ ទឹកអណ្តូងស្អាតសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើបាស់
ថ្លៃឈ្នួលប្រចាំខែ $300
ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-426
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.