ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-524

3 បន្ទប់

350 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួលសង្កាត់ស្វាយដង្គំមាន 3 បន្ទប់គេង

The house is located at Svay Dangkum, Siem Reap
3bedrooms 4bathrooms
The home is furnished with such furniture
closet, kitchen, Ari-cons, Fridge and gas cooking
Included: water and garbage collection
ID: HFR-524

Any further information, please kindly contact us through:
Number: +855 99 736 615WhatsApp, Telegram, Viber, and Line
Mobile: +855 99 736 615 Cellcard/+855 81 60 33 22 Smart
Facebook page: https://www.facebook.com/siemreaplandhouse/
E-mail: info@siemreaplandhouse.com
Website: www.siemreaplandhouse.com

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-524
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.