ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFR-522

2 បន្ទប់

900 $ / ខែ

ផ្ទះសម្រាប់ជួលក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប $900/មួយខែ (ចរចា)

ផ្ទះនេះមានទីធ្លាធំទូលាយ ស្ថិតក្នុងទីតាំងរកស៊ី ត្រឹមតែ២នាទីពីផ្សារចាស់ អាចកែច្នៃទៅជា សាលារៀន ភោជនីយដ្ឋាន ការិយាល័យ អង្គការជាដើម។

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-522
  • បន្ទប់ 2 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.