ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap
ជួល ផ្ទះ Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-521

3 បន្ទប់

650 $ / ខែ

ផ្ទះមានអាងហែលទឹកសម្រាប់ជួល 650$/មួយខែ ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

មានបីបន្ទប់គេង បីបន្ទប់ទឹក កន្លែងទទួលភ្ញៀវ ផ្ទះបាយ និងអាងហែលទឹក
សម្ភារៈមានដូចជា ចង្ក្រានហ្គាស សាឡុង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
ផ្ទះស្ថិតនៅលើផ្លូវបេតុង មានទីធ្លាធំទូលាយ ស្ងប់ស្ងាត់និងសុវត្ថិភាព

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-521
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.