លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap

លេខកូដយោង 6188159

260 $ / m²

ដីលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប

Land on sales with good prices
ដីលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ចុះពីផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង១ប្រហែល 150ម៉ែត្រ
ទំហំផ្លូវ 10ម៉ែត្រ
ដី​ 28ម៉ែត្រ x​ 42ម៉ែត្រ
ទំហំដីសរុប 1171 ម៉ែត្រការ៉េ
តម្លៃ​ $260/ម៉ែត្រការ៉េ
off first East ring road Sangkat Salakemreuk Siem Reap city
Road size 10m
Off first ring road about 150m
Land shape 28m x 42m
Total land size: 1171mw
Asking $260/m2
Serious buyer call + 979

សង្ខេប

  • លេខយោង 6188159

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.