1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap
1 5 Siem Reap

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង 6188157

395 $ / m²

លក់បន្ទាន់លើផ្លូវធំក្រវ៉ាត់ក្រុងទី១

លក់បន្ទាន់លើផ្លូវធំក្រវ៉ាត់ក្រុងទី១
ទំហំដី 40m*68m: 2720m2 ប្លង់រឹង
តម្លៃលក់ 395$
ភូមិសាលាកំរើក សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប។ ព៍តម
Land on sale along the first ring road at Sangkat Salakemreuk
Siem Reap city
Land shape 40m x 68m
Total size: 2720m2
Hard title
prices $395/m2
Serious buyer call + 979

សង្ខេប

  • លេខយោង 6188157