លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង 6188157

395 $ / m²

លក់បន្ទាន់លើផ្លូវធំក្រវ៉ាត់ក្រុងទី១

លក់បន្ទាន់លើផ្លូវធំក្រវ៉ាត់ក្រុងទី១
ទំហំដី 40m*68m: 2720m2 ប្លង់រឹង
តម្លៃលក់ 395$
ភូមិសាលាកំរើក សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប។ ព៍តម
Land on sale along the first ring road at Sangkat Salakemreuk
Siem Reap city
Land shape 40m x 68m
Total size: 2720m2
Hard title
prices $395/m2
Serious buyer call + 979

សង្ខេប

  • លេខយោង 6188157

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.