លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-508

6 បន្ទប់

165.000 $

ផ្ទះលក់/House for Sale $ 165000 ចរចា

ទំហំដី : 290 ម៉ែត្រការ៉េ
ទំហំផ្ទះខាងមុខ 8មx8ម មាន4បន្ទប់, ប្លង់សេមួយសន្លឹកកន្លះ។
ទំហំផ្ទះខាងក្រោយ 5មx10ម មានពីរបន្ទប់
រាល់បន្ទប់ទាំងអស់មានបន្ទប់ទឹកក្នុង ហើយមានបំពាក់ម៉ាសុិនក្រជាក់
ផ្លូវ 8 មែត្រជាប់នឹងផ្លូវ 22ម៉ែត្រ គំរោង 38
ទីតាំង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-508
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 290 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.