លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sangkat Sambuor

លេខកូដយោង LFS-516

578 m²

35.000 $

ដីលក់/Land for Sale 35000$

ប្លង់រឹង
ដីទំហំ 12ម x 45ម (578sqm)
ផ្លូវ 4 ម៉ែត្រ
តម្លៃ 35000$
ទីតាំង ភូមិព្នៅ សង្កាត់សំបួរ ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-516
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 578 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.