លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFS-601

1.550 $ / m²

ដីនិងផ្ទះលក់ 1550/ម៉ែត្រការ៉េ

ជាដីនិងផ្ទះដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលអាចប្រកបអាជីវកម្មបានគ្រប់ប្រភេទ ឬអាចដាក់ជួលបានចំណូលពី 800$ ទៅ 1000$ ក្នុងមួយខែ
ទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរផ្សាររាត្រីអង្គរ ក្រុងសៀមរាប
ដីទំហំ 18.5m x 30m សរុប 615ម៉ែត្រការ៉េ

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-601
  • ផ្ទៃដី​សរុប 615 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.