លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sangkat Sambuor

លេខកូដយោង LFS-905

244 m²

27.000 $

ដីលក់នៅភូមិតាគង់ សង្គាត់សំបួរ ក្រុងសៀមរាប (ទល់មុខបុរីព្រីមមៀរ)តម្លៃ: 27,000$

ទំហំដីសរុប : 244 m2
ប្រភេទដីកែងអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-905
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 244 m²

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.