លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HFS-712

3 បន្ទប់

120.000 $

ផ្ទះលក់ ក្នុងសង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប តំលៃ 120000$ ចរចា

ដី 6.2ម x 34ម (211ម៉ែត្រការ៉េ)
ផ្ទះ 5x25ម៉ែត្រ មានបន្ទប់គេង 3 មានបន្ទប់ទឹកខាងក្នុង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 2 ជាន់ជាប់ដី1 ជាន់លើ 1 បន្ទប់បាយ1 ទីធ្លាខាង មុខផ្ទះ 9ម៉ែត្រ អាចចតឡាន ម៉ូតូបាន ទីធ្លាចំហៀង ផ្ទះ 0.6ម៉ែត្រ ទីធ្លាខាងក្រោយ ផ្ទះ 2ម៉ែត្រ
ផ្លូវ 6ម៉ែត្រមិនទាល់
ទីតាំង សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-712
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.