លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFS-507

78.000 $

ផ្ទះលក់(ប្លង់រឹង) ក្រោយវត្តព្រះឥន្ធកោសា ក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប តម្លៃ ៛78000 ចរចា

ដីទំហំ 7ម 14ម
ផ្ទះទំហំ 5ម 8ម
ដីជាប់ផ្លូវអាចប្រកបរបររកស៊ីបាន

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-507

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.