1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap

លេខកូដយោង LFS-505

260 $

ដីប្លង់រឹងសម្រាប់លក់ក្នុងទីតាំងល្អប្រណិត

Land in premium location for sale English below
ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាប, វានៅជិតផ្លូវ ៦០ម៉ែត្រ និងជិតសណ្ឋាគារសុខា
ប្រហែល ៧០០ ម៉ែត្រពីផ្សារលើធំថ្មី
ទំហំផ្លូវ 10ម៉ែត្រ, ១០០ម៉ែត្រចុះពីផ្លូវ៦០ និងចុះពីផ្លូវបេតុង ៥០ម៉ែត្រ
រូបរាងដី 27m x 49m
ទំហំសរុប : 1105m2
តម្លៃ ២៦០ ដុល្លារ/m2

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-505
  • ផ្ទៃដី​សរុប 1105 m²