1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap
1 78 Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Siem Reab

លេខកូដយោង HFS-403

32.000 $

ដីនិងផ្ទះលក់បន្ទាន់ តម្លៃ$32,000

ផ្ទៃដីមានទំហំ 10ម x 20ម មានប្លង់រឹង
ផ្ទះមានទំហំ 6ម x 11ម
ផ្លូវចូលទៅដី 10ម
ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាកង់ សង្កាត់សំបួរ ក្រុងសៀមរាប
Ref: HFS-403

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-403