2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap
2 18 Siem Reap

ជួល ផ្ទះ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HFR-251

7 បន្ទប់

1.100 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះ Siem Reap Svay Dankum

ផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួល មានបន្ទប់គេង8 បន្ទប់ទឹក8​ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ និងផ្ទះបាយ។​ ផ្ទះនេះអាចជាការិយាល័យឬជាកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងៗ
តម្លៃជួល៖ 1100$/មួយខែ
រយៈពេលជួល៖ មួយឆ្នាំឡើងទៅ
សម្ភារះមានដូចជា៖ ទូរទឹកកក ទូរស្សន៍ ម៉ាំស៊ីនត្រជាក់ សាឡុង តុកៅអី ចង្គ្រានហ្គាស
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង HFR-251
  • បន្ទប់ 7 បន្ទប់