លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Srangae

លេខកូដយោង 293

293 m²

43.000 $

ដី ១០ម x៣០ម គេលក់ ៤៣០០០ដុល្លារ ចរចា

ដី ១០ម x៣០ម គេលក់ ៤៣០០០ដុល្លារ ចរចា
ទីតាំងដីនៅខាងក្រោយភូមិវប្បធម៌ ភូមិកសិកម្មសង្កាត់ស្រង៉ែក្រុងសៀមរាប
ដីនៅក្នុងភូមិមានអគ្គិសនីនិងមានមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅជុំវិញទីនោះ
600ម ពីបុរីមែលប៊ន , 1000 ពីបុរី Angkor Palace និង ១០០០ មពីផ្លូវជាតិលេខ ៦ និងមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់
ផ្លូវមុខដី ១០ម ដីចាក់ខ្ពស់ស្រាប់
ទំហំដីសរុប: 293m2 ប្លង់រឹង

សង្ខេប

  • លេខយោង 293
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 293 m²