លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង Chamreoun

280 m²

27.000 $

ដីដីឡូតិ៍បង់រំលោះរយះពេល 24 ខែដោយ

ដីដីឡូតិ៍បង់រំលោះរយះពេល 24 ខែដោយ
គ្រាន់តែបងប្អូនបង់ត្រឹម 30%ប៉ុន្នោះ ហើយប្រាក់ដែនៅសល់ បងប្អូនអាចបង់រំលោះ ទៅអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់រយះពេល 24 ខែដោយគ្មានការប្រាក់ឡើយ !
កត់ផ្លង់រឹងជូន100% ! មានរបងរួចជាស្រាច ! ប្រពន័លូ ! ភ្លើង !
ទំហំនិងតម្លៃដូចខាងក្រោម
10×27= USD 27,000
11×27= USD 29,700
10×21= USD 21,000
10×28= USD 28,000
9×25= USD 22,500
ត្រឹមតែ 1គមពីផ្សារកន្ត្រក, ប្រហែលជាង 2គមពីផ្សារក្រោម និង 5គម ពីផ្សារចាស់ផាប់ស្ទ្រីត
ទីតាំងនៅភូមិកន្ត្រកសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាប នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងខាងលិចនៃទីផ្សារចាស់

សង្ខេប

  • លេខយោង Chamreoun
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 280 m²