លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង HFS-165

130 m²

80.000 $

ផ្ទះសំរាប់លក់ $80000 ទីតាំងខាងកើតវត្តព្រះឥនកោសី

ផ្ទះសំរាប់លក់ $80000 ទីតាំងខាងកើតវត្តព្រះឥនកោសី
ភូមិទ្រាំងសង្កាត់ស្លរក្រាមក្រុងសៀមរាប. នៅខាងកើត វត្តព្រះឥន្ទ្រនកោសី ប្រហែល 1០០ ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ
មានបីបន្ទប់
ទំហំ ដី៖ 7 គុណ 20ម ទំហំដី៖ 130 ម៉ែត្រការ៉េ ប្លង់រឹង
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
ផ្លូវ៧ ម៉ែត្រ ផ្ទះនៅកែង បែមុខទៅលិច

Single flat for sale $ 80000 East of Ind Kossei pagoda Sangkat Sla kram
Trang Village, Sangkat Slor Kram, Siem Reap City it Just 100 meters away to the east of Ind Ind Kossei pagoda
There are three bedrooms rooms and 4 bathrooms
Land size: 7 x 20m Total land size: 130sqm
Public road size 7m
House on the corner, facing to west
If you are interested, please contact us

សង្ខេប

  • លេខយោង HFS-165
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 130 m²