លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap

លេខកូដយោង Spean Chreav

2434 m²

70 $

ដីភូមិចាស់សម្រាប់លក់ ៧០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ

ដីភូមិចាស់សម្រាប់លក់ ៧០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ទីតាំងនៅភូមិស្ពានជ្រាវសង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ដីម្ចាស់ដើមចង់លក់ដីភូមិចាស់សម្រាប់របស់គាត់។ ទិដ្ឋភាពល្អនៃដើមឈើនិងដើមត្នោតជាច្រើននៅក្នុងដីនេះ។ អ្នកអាចធ្វើឱ្យសួនច្បារមួយដ៏ស្រស់ស្អាត ទំហំដី ២៤៣៤ ម៉ែត្រការ៉េ ប្លង់រឹង ល្អសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នកនាពេលអនាគត Old village land for sale $70 per sqm Location at Phumi Spean Chreav village Sangkat Siem Reap, Siem Reap city First and original owner want to sale his and her land. It is good view of many plant tree and palm tree in this land; you may make a nice garden Land size 2434sqm Hard title It is good side for your home in future

សង្ខេប

  • លេខយោង Spean Chreav
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2434 m²