លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sangkat Sambuor

លេខកូដយោង SENKTV

16360 m²

100 $

ដី ១៦៣៦០ ម៉ែត្រការ៉េលក់ ១០០ ដុល្លារ / ម៉ែតការ៉េនៅភូមិតាគង់ជាប់ កន្លែងវ៉ៃកូនគោល

ដី ១៦៣៦០ ម៉ែត្រការ៉េលក់ ១០០ ដុល្លារ / ម៉ែតការ៉េនៅភូមិតាគង់ជាប់ កន្លែងវ៉ៃកូនគោល
ទំហំធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងគម្រោងណាមួយ ដូចជាគម្រោងលំនៅដ្ឋាននិងគម្រោងសក្តានុពលជាច្រើនទៀត
វាស្ថិតនៅលើផ្លូវធំដែលមានទំហំ ២០ ម៉ែត្រមានទេសភាពស្រស់ស្អាត អាចមើលទេសភាពទៅកន្លែងវ៉ៃកូនគោលបាន
ប្រហែល ៥ គីឡូម៉ែត្រពីឬទៅកណ្តាលក្រុងសៀមរាបផ្សារចាស់និងផាប់ស្ទ្រីត
ទំហំដីសរុប ១៦៣៦០ ម៉ែត្រការ៉េ
ប្លង់រឹង
ទំហំផ្លូវ 20 ម៉ែត្រ
ស្នើសុំ ១០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េចរចា
រួមទាំងរដ្ឋបាលនិងពន្ធ
ទីតាំង៖ (១៣.៣៥៨៦០១, ១០៣.៨១៨២៣៣)
នៅភូមិតាគង់សង្កាត់សំបួររក្រុងសៀមរាប

សង្ខេប

  • លេខយោង SENKTV
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 16360 m²