លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sangkat Sambuor

លេខកូដយោង Krou Rin

1700 m²

80 $

ដីភូមិចាស់សំរាប់លក់ $80/m2

ដីភូមិចាស់សំរាប់លក់ $80/m2
ទីតាំងនៅភូមិភ្នៅ សង្កាត់ សំបូរ ក្រុងសៀមរាប
ម្ចាស់ទីមួយមានទិដ្ឋភាពល្អនៃដើមឈើ និងដើមត្នោតជាច្រើននៅក្នុងដីនេះ អ្នកអាចធ្វើជាសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាត
ទំហំដី ១៧០០ ម៉ែត្រការ៉េ
ប្លង់រឹង

សង្ខេប

  • លេខយោង Krou Rin
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1700 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ