លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Chreav

លេខកូដយោង REF: CMFR-134

4 បន្ទប់

1200 m²

450.000 $

វីឡាថ្មីមាន ៤ បន្ទប់គេង សំរាប់លក់ ៤៥០,០០០

វីឡាថ្មីមាន ៤ បន្ទប់គេង សំរាប់លក់ ៤៥០,០០០
បញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អ្នកទិញពិតប្រាកដ
ទ្រង់ទ្រាយដី ៣០ម៉ែត្រ x ៤០ម៉ែត្រ
ទំហំដីសរុប ១២០០ ម៉ែត្រការ៉េ
ទំហំផ្លូវ ១០ ម៉ែត្រ
ទីតាំងនៅសង្កាត់ជ្រាវ និងនៅជិត សាលាដំបូង ខេត្តសៀមរាប

New villa with 4 bedrooms for sale with 450K
Get more offer for real buyers deal
Land shape 30m x 40m deep
Total land size 1200sqm
Hard title (Solid layout)
Road size 10 meter
Location at Sangkat Chreav and near to Siem Reap Court Of First Instance And Prosecution Attached To Court

សង្ខេប

  • លេខយោង REF: CMFR-134
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ