លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង Svay Prey

924 m²

95 $

ដីលក់បន្ទាន់ ដីកាច់កែង លក់ $95/m2 ចុះថ្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជនពិតប្រាកដ

ដីលក់បន្ទាន់ ដីកាច់កែង លក់ $95/m2 ចុះថ្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជនពិតប្រាកដ
ភូមិស្វាយព្រៃ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
លក់ $95/m2
ទំហំផ្លូវ៖ ១៨ ម៉ែត្រ
ទម្រង់ដី៖ ២៤.៥ គុណ ៣៩ ម៉ែត្រ
ទំហំសរុប៖ ៩២៤ ម៉ែត្រការ៉េ


Call: + WhatsApp telegram Viber, line,
Facebook page:
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង Svay Prey
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 924 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត