លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFS-244

189 m²

23.000 $

ដីលក់បន្ទាន់ ១០ x ១៨.៩ម $23000

ដីលក់បន្ទាន់ ១០ x ១៨.៩ម $23000
ទំហំផ្លូវ៖ ៨ម / ប្លង់រឹង 189m2
ទីតាំងនៅភូមិគោកក្រសាំងសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាប
Land urgent sale 10m x 18m $
Road size: 8m
Hard title layout
Location at Kok Krasang village Sangkat Svaydangkum Siem Reap

Call: + WhatsApp telegram Viber, line,
Facebook page:
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-244
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 189 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ