លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង LFS-244

180 m²

23.000 $

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap Svay Dankum

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-244
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 180 m²