លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Popel

លេខកូដយោង Popel Commune

10000 m²

3 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិ ព្រៃលាន
ភូមិ ត្រពាំងត្រាវ
ភូមិ គោល
ភូមិ ថ្នល់ត្រង់
ភូមិ ត្រពាំងត្រុំ
ភូមិ ត្រាចពក
ភូមិ ពពេលកណ្តាល
ភូមិ ពពេលលិច
ភូមិ កៀ្រលពង
ភូមិ ដំរីកូន
ភូមិ ត្រពាំងផុង
ភូមិ ត្រពាំងប្រីយ៍
ភូមិ គោលថ្មី

សង្ខេប

  • លេខយោង Popel Commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²