លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Popel

លេខកូដយោង Popel Commune

10000 m²

3 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ. ភូមិ ព្រៃលាន ភូមិ ត្រពាំងត្រាវ ភូមិ គោល ភូមិ ថ្នល់ត្រង់ ភូមិ ត្រពាំងត្រុំ ភូមិ ត្រាចពក ភូមិ ពពេលកណ្តាល ភូមិ ពពេលលិច ភូមិ កៀ្រលពង ភូមិ ដំរីកូន ភូមិ ត្រពាំងផុង ភូមិ ត្រពាំងប្រីយ៍ ភូមិ គោលថ្មី

សង្ខេប

  • លេខយោង Popel Commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²