លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Kien Sangkae

លេខកូដយោង Kien Sangkae

10000 m²

20 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំកៀនសង្កែ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ.
ភូមិ កំពង់គ២
ភូមិ កំពង់គ១
ភូមិ សាលាកកោះ
ភូមិ គោកដី
ភូមិ ជ្រៃខាងជើង
ភូមិ ជ្រៃខាងត្បូង
ភូមិ ដូនឡី
ភូមិ ត្រពាំងព្រៃ
ភូមិ ថ្មី
ភូមិ ថ្នល់ដាច់កើត
ភូមិ ថ្នល់ចែក
ភូមិ ជីគាក

សង្ខេប

  • លេខយោង Kien Sangkae
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²