លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sout Nikom

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sout Nikom Dan Run

លេខកូដយោង Dan Run Commune

10000 m²

6.000 $

ដីលក់ចំណុច ឃុំដានរុន ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

ដីលក់ចំណុច ឃុំដានរុន ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការក្នុងការទិញឬលក់ដីនៅក្នុងឈ្មោះភូមិខាងក្រោមសូម ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ. ភូមិ ថ្នល់ដាច់ ភូមិ ត្រាវគៀត ភូមិ គោកប្ញស្សីត្បូង ភូមិ គោកប្ញស្សីជើង ភូមិ រុនខាងត្បូង ភូមិ រុនខាងជើង ភូមិ ស្រម៉ធំ ភូមិ វាល ភូមិ បន្ទាត់បោះ ភូមិ សនៃ្ទ ភូមិ ធ្នង់ ភូមិ គោកចាន់ ភូមិ បេង

សង្ខេប

  • លេខយោង Dan Run Commune
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²