លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង LFS-246

972 m²

330 $

ដីនៅជាប់សណ្ឋាគារសុខ ផ្លូវ ៦០ម៉ែត្រ ក្រុងសៀមរាប LFS-២៤៦

ដីនៅជាប់សណ្ឋាគារសុខ ផ្លូវ ៦០ម៉ែត្រ ក្រុងសៀមរាប សំរាប់លក់ លេខសម្គាល់៖ LFS-២៤៦
លក់ $ ៣៣០ / ម៉ែលការ៉េ
វាមានរាងល្អណាស់ដែល ៤០ ម x ៣០ ម
ទំហំផ្លូវ ១២ម លក្ខណះដីមានកំពស់ល្មមសំរាប់សាងសង់
ទីតាំង៖ ភូមិទ្រាំង សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប


Call: + WhatsApp telegram Viber, line,
Facebook page:
E-mail: info@
Website:

សង្ខេប

  • លេខយោង LFS-246
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 972 m²