លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Siem Reap

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង 515

5257 m²

290 $

ដីល្អណាស់សំរាប់លក់ $290/sqm

ដីល្អណាស់សំរាប់លក់ $250/sqm

ដីមានទំរង់ល្អណាស់ ក្បាល 72 ម៉ែត្រ និងជម្រៅ ៧៨ ម៉ែត្រ
#ទីតាំង ភូមិធ្លកអណ្ដូង សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរា ខេត្ដសៀមរាប
620 ចុះមកពី ផ្លូវជាតិលេខ ៦ បេនឡានចាស់

ផ្លូវមេមុខដីទំហំ 30 ម៉ែត្រ ហើយមានផ្លូវពីរនៅចម្រៀងដីទំហំ 8 ម៉ែត្រ
ទំហំដីសរុប: 5257m2
ប្លង់រឹង
សក្តានុពលរបស់វា អាចអភិវឌ្ឍជា:
-អាចអភិវឌ្ឍជា សណ្ឋាគារនិងរមណីយដ្ឋាន (បូរី, ខុនដូ)
-អាចអភិវឌ្ឍន៍ជាលំនៅដ្ឋាន
-សាលារៀន, មន្ទីរពេទ្យ

សង្ខេប

  • លេខយោង 515
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 5257 m²