លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង A-247

50 m²

400 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap Svay Dankum

សង្ខេប

  • លេខយោង A-247
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 50 m²