លក់ សណ្ឋាគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HS-118

26 បន្ទប់

1200 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap Svay Dankum

សង្ខេប

  • លេខយោង HS-118
  • បន្ទប់ 26 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²