លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap

លក់ សណ្ឋាគារ
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង HS-105

19 បន្ទប់

332 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap Svay Dankum

Land size ; 302sqm
Land shape : 11m x 27m
Road size : 15m
Concrete road
3 Floors

FACILITIES:
Roof Top Bar
Restaurant
Swimming Pool

It is on rent 4 years remain
Rental fee : $2800 per month

សង្ខេប

  • លេខយោង HS-105
  • បន្ទប់ 19 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 332 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ