លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Siem Reap

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HS-114

60 បន្ទប់

6892 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

4 stars local hotel 60 bedrooms for sell

Land size: 68922 sqm hard title
The 60 suites are decorated in a classic Khmer contemporary, pristine white, dark Khmer tile with private balcony, high ceiling, a Khmer contemporary bathroom design reminded of 60s conceptualized architecture.

Room Type Number Room Size
Double or Single: 26 46.20m2
TWIN : 26 49.50m2
Double Deluxe: 3 52.80m2
Triple Superiors: 3 52.80m2
Family Suit: 2 52.80m2
Facilities:
1- Swimming pool with size: 4.5m x 18.5m
2- Outdoor restaurant can serve 150 pax in one time
3- Spa room
4- Gift shop
5- Office
6- Laundry and store space
7- Large parking space
8- Internal IDD phone
9- Coffee & Facilities in room
10- Mini Bar
11- Bathrobe
12- Bathtub
13- Safety Box
Surrounding:
3km from or to old market and pub street
On main road with size: 15m
It is inside of main Siem Reap city

Building and operation:
Build in 2016
Run and operation by landlord
Selling via online and Offline channels
Extension:
it is still have empty land to build more room up to 200 rooms or more

សង្ខេប

  • លេខយោង HS-114
  • បន្ទប់ 60 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6892 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ