លក់ សណ្ឋាគារ Siem Reap

លក់ សណ្ឋាគារ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង HS-107

9 បន្ទប់

252 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Boutique villa for sales 9 bedrooms

It is close to old market and on a long Siem Reap river
Build in years 2016
Lease hold until 2023
Lease fee $1800 per month
Hard title
Total land size: 252m2
3 floors

សង្ខេប

  • លេខយោង HS-107
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 252 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ