ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh
ជួល ខុនដូ Daun Penh

ជួល ខុនដូ
Daun Penh Boeng Reang

លេខកូដយោង CMFR-194

57 បន្ទប់

60.000 $ / ខែ

ខុនដូ ៥៧ បន្ទប់ សម្រាប់លក់និងជួល

ខុនដូ ៥៧ បន្ទប់ សម្រាប់លក់និងជួល
Condo for sale & Rent English below
នៅខាន់ដុនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
មាន ៥៧ បន្ទប់, ២០ ជាន់, ជណ្ដើរយន្ត 2
កន្លែងហាត់ប្រាណ, បន្ទប់ចំហាយទឹក (Steam)
ម៉ាស៊ីនភ្លើង, គ្រឿងសង្ហារិមពេញលេញ
តម្លៃលក់: .....តម្លៃជួល: $60000 per month Negotiate
Condo For Sale And Rent
In Daun Penh, Phnom Penh
It has 57 rooms, 20 floors, 2 elevators
Gym, Steam Room
Generator, full furniture

សង្ខេប

  • លេខយោង CMFR-194
  • បន្ទប់ 57 បន្ទប់
  • ជាន់ មួយជាន់