លក់ ដីទ្បូ Banteay Srei

លក់ ដីទ្បូ
Banteay Srei Tbaeng

លេខកូដយោង Tbaeng

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីសម្រាប់លក់នៅឃុំត្បែង ស្រុកបន្ទាយស្រី

មានដីសម្រាប់លក់មួយចំនួននៅឃុំនេះ ហើយយើងនឹងបម្រើអ្នក សម្រាប់ ការស្នើសុំដ៏ពិតប្រាកដជាមួយសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវាដែលអាចបត់បែនបាន
We got some plot land in this commune and we will serve you on serious request with services and flexible fee

សង្ខេប

  • លេខយោង Tbaeng