លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong

លក់ ដីទ្បូ
Prasat Bakong Roluos

លេខកូដយោង Roluos

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

មានដីសម្រាប់លក់នៅ ឃុំរលួស ស្រុកប្រាសាទបាគង

មានដីសម្រាប់លក់មួយចំនួននៅឃុំនេះ ហើយយើងនឹងបម្រើអ្នក សម្រាប់ ការស្នើសុំដ៏ពិតប្រាកដជាមួយសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវាដែលអាចបត់បែនបាន
We got some plot land in this commune and we will serve you on serious request with services and flexible fee


ឃុំនេះមានភូមិចំនួន 7
មមាញ, គោកស្រុក, កញ្ជរ, រលួសកើត, ចំបក់, ដូនទាវ, រលួសលិច

សង្ខេប

  • លេខយោង Roluos