លក់ ដីទ្បូ Prasat Bakong

លក់ ដីទ្បូ
Prasat Bakong Kantreang

លេខកូដយោង Kantreang

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

មានដីសម្រាប់លក់នៅឃុំកន្ទ្រាំង ស្រុកប្រាសាទបាគង

មានដីសម្រាប់លក់មួយចំនួននៅឃុំនេះ ហើយយើងនឹងបម្រើអ្នក សម្រាប់ ការស្នើសុំដ៏ពិតប្រាកដជាមួយសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវាដែលអាចបត់បែនបាន
We got some plot land in this commune and we will serve you on serious request with services and flexible fee



ឃុំកន្ទ្រាំង មាន ភូមិចំនួន 8

អង្រ្កង, កន្រ្ទាំង, ស្រិតលិច, ស្រិតកើត, សូភី, ត្រពាំងថ្នល់, តាត្រាវ, ពង្រ

សង្ខេប

  • លេខយោង Kantreang