លក់ ដីទ្បូ Sout Nikom

លក់ ដីទ្បូ
Sout Nikom Khnar Pou

លេខកូដយោង Khnar Pou

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

មានដីសម្រាប់លក់នៅឃុំខ្នារពោធិ៍ ស្រុកសូទ្រនិគម

មានដីសម្រាប់លក់មួយចំនួននៅឃុំនេះ ហើយយើងនឹងបម្រើអ្នក សម្រាប់ ការស្នើសុំដ៏ពិតប្រាកដជាមួយសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវាដែលអាចបត់បែនបាន
We got some plot land in this commune and we will serve you on serious request with services and flexible feeឃុំខ្នារពោធិ៍មាន ភូមិចំនួន 8
ឈូក, បុស្ស, បុស្សធំ, ដំរីឆ្លង, សំបាត, សំរោង, រំដេង, ជប់

សង្ខេប

  • លេខយោង Khnar Pou