លក់ ដីទ្បូ Sout Nikom

លក់ ដីទ្បូ
Sout Nikom Ta Yaek

លេខកូដយោង Ta Yaek

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

អាកាសយានដ្ឋានថ្មីសៀមរាប ស្ថិតនៅក្នុង ឃុំតាយ៉ែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

មានភូមិចំនួន 9 នៅក្នុង ឃុំនេះ បឹងង៉ត, ដាក់ផ្កា, ត្រាវបាក់, ផ្ការំចេក, ចំប៊ី, ប៉ោយស្មាច់, បវ៉ាល, បឹងវៀន, តាយ៉ែក. មានគេលក់ដីជាច្រើនហិចតានៅទីនោះ
New Siem Reap airport in locate of Ta Yaek commune Sout Nikom District Siem Reap province
Many plot lands available to buy there

សង្ខេប

  • លេខយោង Ta Yaek