លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Svay Chek

លេខកូដយោង Svay Chek Commune

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីចំការ 15ហិកតា ស្ថិតនៅឃុំស្វាយចេក ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

ដីនេះនៅតែមានព្រៃបន្តិចបន្តួចហើយ វាមានបឹងតូចមួយតភ្ជាប់ទៅដីនេះ ដែលអាចប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមតំរូវការ។ ដែលមានចម្ងាយប្រហែល 25 គីឡូម៉ែត្រ ពីក្រុងសៀមរាប។

សង្ខេប

  • លេខយោង Svay Chek Commune