លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum
លក់ ដីទ្បូ Angkor Thum

លក់ ដីទ្បូ
Angkor Thum Peak Sneng

លេខកូដយោង Peak Snaeng

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

4.5 Hectares Land farm at Peaksneng Thmey village Peak Snaeng commune Angkor Thum district Siem Reap provinces

Total land size: 4.89hectare (Map code .844338)
ដីចំការ លក់ ៤.៨៩ ហិចតា។
តម្លៃ$៤២០០/ហិចតា (អាចចរចារ)
-ចំងាយប្រហែល 10km ពីប្រាសាទបន្ទាយស្រី
- 10km ពីផ្សារពាក់ស្នែង (ផ្សារចង្រានរយ)
- 45km ពីក្រុងសៀមរាប ។
- មិនជាប់អប្សរា
ភូមិពាក់ស្នែងថ្មី ឃុំពាក់ស្នែង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប
សូមមើលផែនទីនៅក្នុងរូបភាព
ផែនទីរបស់ Google: .909654
Farming land for sale 4.89 ha.
Located in Peaksneng Thmey village, Peaksneng commune, Angkor Thom District, Siem Reap.
About 10km from Banteay Srei temple
45km from Siem Reap Town.
How to get there? Drive from Siem Reap city by Acrose Angkor temple

សង្ខេប

  • លេខយោង Peak Snaeng